Årsmöte 2019

ÅRSMÖTE 2019

Svartbäckens Egnahemsförening inbjuder till 


Årets årsmötesföreläsning:

Svartbäcken 
navet i Uppsalas vattenförsörjning


Phil McCleaf är Vatteningenjör vid Uppsala Vatten, och kommer att berätta om hur
Svartbäcken är och har varit navet i hela stadens vattenförsörjning.
Och Galgbacken, vad har den med vårt vatten att göra?


Kom och lyssna till en intressant föreläsning, rykande aktuell när samhället diskuterar sjunkande grundvattennivåer och vattenbrist under varma somrar. 


Lördagen den 27:e april 2019
klockan 15:00 i Domarringens matsal.


Föreningen bjuder på snittar och bubbel.


Därefter har föreningen ett kort årsmöte.


Dokument till årsmötet kan laddas ned här:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Bokslut


Dokumenten kommer också att finnas tillgängliga i pappersform vid årsmötet.

Om du redan nu vill ha en papperskopia är du välkommen

att höra av dig till Kia Alfredsson på telefon 21 95 41.

Anmälan senast 24 april 2019 till
Välkomna alla nya, blivande och gamla medlemmar!


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSÅRET 2015

© 2019 Svartbäckens egnahemsförening