Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE 2020

Svartbäckens Egnahemsförening inbjuder till 


Här kommer en intressant föreläsare att presenteras litet längre fram!
Lördagen den 25:e april 2020
klockan 14:00 i Domarringens matsal.


Föreningen bjuder på snittar och bubbel.


Därefter har föreningen ett kort årsmöte.


Dokument till årsmötet kan laddas ned här:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Bokslut


Dokumenten kommer också att finnas tillgängliga i pappersform vid årsmötet.

Om du redan nu vill ha en papperskopia är du välkommen

att höra av dig till Malin Norrgård (inte tidigare än 1:a april 2020) på 0736422727.

Anmälan senast 20 april 2020 till
Välkomna alla nya, blivande och gamla medlemmar!


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSÅRET 2015

© 2019 Svartbäckens egnahemsförening