Stadgar & Styrelse

Formalia - stadgar & styrelse

Föreningens styrelse 2019/2020

Roll

Namn

Adress

Ordförande

Malin Norrgård

Ingvarsgatan 17

Vice ordförande

Mattias Moutran Widegren

Auroragatan 10

Sekreterare

Johanna Bric Post

Auroragatan 7

Kassör

Peter Söderlund

Auroragatan 1

Ledamot

Sten-Arne Axelsson

Sandgropsgatan 10

Ledamot

Jonas Ekdahl

Swedenborgsgatan 11

Materialförvaltare

Andreas Olander

Sandgropsgatan 16

Föreningens stadgar

© 2019 Svartbäckens egnahemsförening