Om oss

SVARTBÄCKENS

Föreningen bildades 1913

och hette då Svartbäckens Egnahems- och Fruktodlarförening. Det första året hade föreningen 21 medlemmar. På den tiden kallades området norr om Svartbäckstull (Skolgatan) för Yttre Svartbäcken. I början av 1900-talet dominerades området av industri och hantverk, varav några tegelbruk och Hästens skofabrik (nuvarande Länsförsäkringar).

 

Byggnationen av egna villor och radhus började på 1910-talet och ökade kraftigt på 1920-talet. De flesta av Svartbäckens stora villor byggdes på 1920-talet. Det var alltså ett privat nybyggarland vilket förklarar föreningens ursprungliga namn. Fastighetsägarna ville att trädgårdarna skulle växa upp på ett stilfullt sätt och göra den ursprungliga lermarken till ett vackert område.

 

Det finns också en politisk historia som i vårt land kallas Egnahemsrörelsen men vår förening är inte ansluten till någon riksförening. Egnahemsrörelsen tillkom genom politiska beslut om att stimulera privat nybyggnation genom exempelvis fördelaktig statlig finansiering.


Ändamål


Föreningens verksamhet är att tillvarata och främja medlemmarnas intressen beträffande:

den yttre miljön och allmänna platser i Svartbäcken

kommunal och annan service av betydelse för egnahemsägare

trafikfrågor

trädgårds- och fruktodling

övriga med ovan angivna ämnen sammanhängande angelägenheter


Inriktning

 

Eftersom området var ett nybyggarland i början av 1900-talet så låg tyngdpunkten på odling och vackra trädgårdar.

 

Nu hundra år senare har området en kulturhistoria av bland annat intressant arkitektur och stadsplanering. Därför har tyngdpunkten förskjutits mot bevarande av kulturhistoriska värden och trivsel i en stadsdel som betraktas som central och attraktiv.

 

Många Svartbäckenbor vill hålla kulturvärdet högt och föreningen är mån om att bevara karaktären i den ursprungliga miljön.


Aktiviteter


Föreningen bevakar de stadsplanefrågor som påverkar området och är ständigt beredd att på något sätt ingripa, i medlemmarnas intresse. Vi underhåller en mindre maskinpark av trädgårdsutrustning för gratis utlåning till medlemmar.


Som medlem kan du låna utrustning gratis!

© 2019 Svartbäckens egnahemsförening