För medlemmar

egnahemsförening

SVARTBÄCKENS

Här finner du information för föreningens medlemmar

Klicka på något av nedanstående för mer information


Styrelsen och våra stadgar


Utlåning av utrustning


Årsmöte 2020Information om våra återkommande arrangemang


Midsommar i Stiernhielmsparken INSTÄLLT


Julgransplundring

Maskinpark

Föreningens medlemmar kan fritt låna verktyg och maskiner hos materialförvaltaren Andreas Olander. Han bor på Sandgropsgatan 16 och nås för bokning på materialansvarig@svartbackensef.se


Observera att Andreas vill bli kontaktad via e-mail, inte telefon, kring frågor om maskinparken.


Föreningen har för närvarande följande saker:


 • Vertikalskärare
 • Jordfräs
 • Högtryckstvätt
 • Lång stege
 • Pallyft
 • Byggställning
 • Äppelplockare
 • Lång grensax (att beskära högt uppe i träd)
 • Häcksax
 • Lång skarvsladd 
 • Jordfelsbrytare


Har du önskemål om att föreningen kompletterar med någonting så hör gärna av dig.

Vi har en hel del saker som du som medlem kan låna, men tyvärr har vissa av dem kommit på avvägar. Vi är tacksamma om du som vet med dig att du har en lånad sak hemma, lämnar den till Andreas.

Formalia - stadgar & styrelse

Föreningens styrelse 2019/2020

Roll

Namn

Adress

Ordförande

Malin Norrgård

Ingvarsgatan 17

Vice ordförande

Mattias Moutran Widegren

Auroragatan 10

Sekreterare

Johanna Bric Post

Auroragatan 7

Kassör

Peter Söderlund

Auroragatan 1

Ledamot

Sten-Arne Axelsson

Sandgropsgatan 10

Ledamot

Jonas Ekdahl

Swedenborgsgatan 11

Materialförvaltare

Andreas Olander

Sandgropsgatan 16

Föreningens stadgar

Kallelse till årsmöte för Svartbäckens egnahemsförening 14 juni

År 2020 liknar inget tidigare år. Svartbäckens egnahemsförenings styrelse har valt att skjuta upp årsmötet med hänsyn till coronavirusets spridning och myndigheternas råd och rekommendationer. Mötet, som skulle ha hållits före april månads utgång kommer nu i stället att få hållas 14 juni kl 14 i Domarringens matsal (möjligen utomhus om vädret tillåter). Men, det blir inte den festliga tillställning som blivit tradition alltsedan föreningen firade sitt hundraårsjubileum. Vid årsmötet 14 juni blir det varken förtäring eller föredrag. Vi kommer att hålla mötet så kort som möjligt och endast ta upp de nödvändiga punkterna. Vi har full förståelse för om många medlemmar inte vill eller kan närvara fysiskt denna gång.

Vår förhoppning är att coronasituationen kommer att ha förbättrats så pass till hösten att vi då kan bjuda in till ett extra årsmöte med föredrag och förtäring. Vi återkommer naturligtvis med tid och plats för detta om det blir möjligt.

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Svartbäckens egnahemförening: Sten-Arne Axelsson, Johanna Bric Post, Jonas Ekdahl, Mattias Widegren, Malin Norrgård, Peter Söderlund


Svartbäckens Egnahemsförening inbjuder till 


ÅRSMÖTESöndagen den 14:e juni 2020
klockan 14:00 i Domarringens matsal.


Dokument till årsmötet kan laddas ned här:

Verksamhetsberättelse

Bokslut


Dagordning för årsmötet

§1                      Mötets öppnande
§2                      Fråga om kallelse utgått i stadgad tid
§3                      Fastställande av antalet röstberättigade medlemmar
§4                      Godkännande av dagordning
§5                      Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare
§6                      Föregående årsmötesprotokoll 
§7                      Styrelsens verksamhetsberättelse
§8                      Styrelsens ekonomiska redovisning
§9                      Revisorernas berättelse
§10                    Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
§11                     Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna
§12                     Behandling av framlagda förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna
§13                     Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret
§14                     Beslut om styrelsens och festkommitténs arvode
§15                     Beslut om hyra till materialförvaltare
§16                     Beslut om revisorernas arvode
§17                     Val av styrelseordförande för två år (ej aktuellt 2020)
§18                     Val av styrelseledamöter för ett/två år
§19                     Val av materialförvaltare ett år
§20                     Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
§21                     Val av valberedning
§22                     Val av festkommitté för ett år
§23                     Behandling av övriga frågorDokumenten kommer också att finnas tillgängliga i pappersform vid årsmötet.

Om du redan nu vill ha en papperskopia är du välkommen

att höra av dig till Malin Norrgård på 0736422727.Välkomna alla nya, blivande och gamla medlemmar!


Verksamhetsberättelse 2019

Midsommar i Stiernhielmsparken

Hjärtligt välkomna till det traditionsenliga midsommarfirandet i Stiernhielmsparken 2020. 

 

Program

 • Klockan 11 binder vi kransar och smyckar midsommarstången med blommor och bladet. Ta gärna med egna blommor!  
 • Klockan 13 reser vi stången och börjar dansen runt stången. Samma som alltid - Royne och Sylvia håller oss igång! 
 • När vi dansat färdigt river vi av lotterierna, ca kl 14. 
 • Klockan 15 avrundar vi firandet i parken.

 

Allt det som hör till kommer att vara på plats som vanligt:

 • Kaffe/te för en tia, saft för en femma och hembakat fikabrödkostar också bara en tia!
 • Chokladhjulet - en tia för en nummerbricka och hela tre brickor för en tjuga!
 • Lotterier - ett för barnen med massor av priser (varje lott kostar bara en femma) och ett för de med hem och trädgård (vackra priser för trädgården och varje lott kostar en tjuga). 
 • Och vår alldeles egen korvgubbe med låda (inte på magen, men på ställning - bättre för ryggen!) säljer korv för en tia stycket. Välkomna!

P.S. Det går bra att betala med Swisch, för den som inte har med sig kontanter. 

På grund av Covid-19 ställs föreningens organiserade midsommarfirande i Stiernhielmsparken in i år.

Vi hälsar alla välkomna tillbaka år 2021 istället! 

Julgransplundring 2020

Välkommen på julgransplundring!


Lördag 5 januari 2020 kl. 13.00 – 15.00

i Domarringens matsal


Levande musik och professionella lekledare 
stämmer upp till sång och dans.


Kaffe, te, saft och bröd dukas upp och överraskning till alla barn.


Chokladhjulet finns på plats!

Anmälan obligatorisk och sker i formuläret nedan.


ANMÄLAN TILL JULGRANSPLUNDRING


Anmälan måste ske  senast 2 januari.


Inträde: 20 kr/person

(betalas i dörren när ni kommer)Vänligen skriv hur många vuxna resp barn som kommer och eventuella allergier i meddelanderutan, tack!

 
 
 
 

© 2020 Svartbäckens egnahemsförening